Gene keys app

Er is een handige app genaamd Triple Flame die je kan helpen bij het cultiveren van innerlijke vrede. Deze app moedigt je aan om momenten van stilte in te lassen en biedt open ruimtes waarin gedachten kunnen landen en nieuwe inzichten kunnen ontstaan. Door jezelf regelmatig deze ruimte en pauzes te gunnen, kunnen er wonderen en magische ervaringen plaatsvinden. De app is beschikbaar in de app store en je kunt instellen hoe vaak je herinneringen wilt ontvangen om even te pauzeren.

Richard Rudd is de visionair achter het Gene Keys systeem. Hij beschouwt de Gene Keys als levende wijsheid, als een gids om te overpeinzen en toe te passen in het dagelijks leven. Door de Gene Keys toe te laten om binnenin je te 'borrelen', zul je merken dat je problemen geleidelijk verdwijnen en dat je jezelf bevindt in een nieuw, helderder leven.

De Gene Keys zijn in wezen gelijk aan de poorten (gates) in Human Design, die op hun beurt corresponderen met de hexagrammen in de I Ching. Richard Rudd heeft een nieuwe manier geïntroduceerd om deze Gene Keys te beschrijven, inclusief toevoeging van frequentiebanden die in Human Design ontbreken. Hij geeft ons een doel om naar te streven en te groeien, en introduceert begrippen zoals schaduw, gave en siddhi. De benadering van de Gene Keys draait om de kunst van contemplatie.

Het Gene Keys profiel en het gouden pad zijn onderdelen van dit systeem. Het gouden pad vertegenwoordigt de opeenvolgende stappen in je ontwikkeling volgens dit profiel. Het wordt soms ook wel het hologenetisch profiel genoemd, omdat het lijkt op wormgaten die je van de ene sfeer naar de andere brengen. Deze holons, of delen in delen, vormen een microkosmos van het macrokosmische geheel. Het maakt niet uit waar je begint of eindigt, omdat alles opent in een hologenetische reeks.

Deze concepten zijn verbonden met je DNA. Het overpeinzen en werken met de schaduwen binnen de Gene Keys leidt tot een transformatie van je DNA, waardoor licht wordt ontgrendeld in je wezen. Hierdoor worden ook reservoirs van vastgehouden energie vrijgemaakt, wat resulteert in een toename van energie en een terugkeer van licht naar je gehele wezen.

Betrokken zijn bij de Gene Keys, bijvoorbeeld door erover te lezen of erover te praten, heeft effect op het DNA-niveau. Bewustzijn en aandacht brengen deze concepten tot bloei in je leven. Richard Rudd benadrukt het belang van contemplatie, onderzoek, zachtheid en geduld tijdens je reis met de Gene Keys.