Een aura reading geeft een beeld van waar uw leven zich op dit moment bevindt. Het geeft inzicht in uw levenspad en waar de groeimogelijkheden voor u zitten.

Vragen die in een aura reading beantwoord kunnen worden zijn onder andere:
De prijs van een aura reading is 70 euro en duurt een uur.

In een reading kijk ik naar uw energiepatroon, de chakra's en uw verbindingen met de wereld om u heen. Ook krijg ik informatie door via de Gidsen die bij u zijn.

U kunt een aura reading doen uit nieuwsgierigheid naar uzelf en wat er diep in u speelt. U kunt ook een aura reading doen om meer duidelijkheid te krijgen over bepaalde thema's waar u vragen over hebt. Hierbij valt te denken aan familierelaties, aan werk gerelateerde onderwerpen, blokkades, hoe uw relatie met uzelf is, spiritualiteit, enzovoort. Uw talenten kunnen duidelijker worden voor u zodat u beter weet waar u zich op kunt richten in het leven. Een reading kan aanzetten tot meer groei en zelfontwikkeling.

Vaak heeft uw eigen intu´tie al diverse signalen gegeven over hoe dingen in elkaar zitten. Een reading kan dan een bevestiging zijn van wat uw innerlijk weten al wist. Dit kan u het zelfvertrouwen geven om weer meer naar uw diepste weten te luisteren.

De boodschappen die ik mag doorgeven zijn uniek voor u. Ieder consult is weer anders omdat iedereen zijn unieke levenspatroon heeft. Zo kan het zijn dat in sommige readings een vorig leven ter sprake komt maar een andere reading kan juist weer erg gericht zijn op het hier en nu en praktische zaken. Soms is een reading heel specifiek met veel details en soms is het verhaal meer algemeen. Dit is afhankelijk van wat relevant is voor de client en wat de client wil weten.

Een aura reading geeft geen toekomstvoorspellingen maar wel mogelijkheden.

Een aura reading is doorgaans een eenmalig consult omdat het inspiratie en duidelijkheid geeft hoe u verder kunt gaan. Toch blijkt dat mensen regelmatig, als ze weer vragen hebben over hun leven, terugkomen voor meer adviezen.
U kunt ook na de reading een Reikibehandeling nemen om de informatie beter te integreren.